sport
۰۲
شهریور

تراسهای پر از گیاه ، یک سقف شفاف

تراسهای پر از گیاه ، یک سقف شفاف معماران زاها حدید از استادیوم فوتبال چین با “تراسهای باغ” رونمایی کردند. تراسهای پر از گیاه ، یک سقف شفاف و...

ادامه مطلب