۰۵
بهمن

روبان فلزی،نواری از فولاد و بادهای آلومینیومی

روبان فلزی،نواری از فولاد و بادهای آلومینیومی روبان فلزی،نواری از فولاد و بادهای آلومینیومی مرکز فرهنگی چین را توسط Christian de Portzamparc پوشانده است. نواری از فولاد و بادهای...

ادامه مطلب