Construction begins on MVRDV's Pyramid of Tirana renovation
۰۳
اسفند

ساخت و ساز در مورد نوسازی هرم تیرانا

ساخت و ساز در مورد نوسازی هرم تیرانا ساخت و ساز در مورد نوسازی هرم تیرانا در MVRDV آغاز می شود. کار بر روی تبدیل پیرامید دهه ۱۹۸۰ در...

ادامه مطلب