شیشه ایی
۰۳
خرداد

خانه شیشه ای شفاف در کنار ساختمانهای تاریخی

خانه شیشه ای شفاف در کنار ساختمانهای تاریخی خانه شیشه ای شفاف در کنار ساختمانهای تاریخی برای دفتر مرکزی جمهوری چک لاسویت ساخته شده است.استودیوی پراگ Ov-a Architekti  یک...

ادامه مطلب