۱۳
دی

مرکز همایش سینوسی میان کوههای چین

مرکز همایش سینوسی میان کوههای چین MAD از مرکز همایش سینوسی میان کوههای چین رونمایی کرد. استودیوی معماری چینی MAD مرکز کنگره کارآفرینان Yabuli را که اخیراً به اتمام...

ادامه مطلب