۰۸
آبان

گوگنهایم ابوظبی با طراحی فرانک گری

گوگنهایم ابوظبی با طراحی فرانک گری گوگنهایم ابوظبی با طراحی فرانک گری تاریخ افتتاحیه ۲۰۲۵ را اعلام کرد. موزه گوگنهایم در ابوظبی توسط معمار فرانک گری قرار است در...

ادامه مطلب