پارک در برج
۰۳
تیر

پارک مرتفع در برج مسکونی پیشنهادی برای سیاتل

پارک مرتفع در برج مسکونی پیشنهادی برای سیاتل شرکت معماری ODA یک ساختمان مسکونی را در مرکز شهر سیاتل طراحی کرده است که برای ایجاد یک پارک خصوصی مرتفع...

ادامه مطلب