۲۷
اردیبهشت

تبدیل کارخانه متروکه به مرکز فعالیت جوانان

تبدیل کارخانه متروکه به مرکز فعالیت جوانان تبدیل کارخانه متروکه به مرکز فعالیت جوانان توسط معماران Rede و استودیوی Moguang. رمپ ها ، سرسره ها و سکوهای ساخته شده...

ادامه مطلب