۱۵
شهریور

غرفه آدری ایرماس به عنوان معبد یهودیان

غرفه آدری ایرماس به عنوان معبد یهودیان  OMA غرفه آدری ایرماس به عنوان معبد یهودیان در لس آنجلس طراحی می کند. شرکت معماری OMA لمس نهایی معبد یهودیان را...

ادامه مطلب