۲۷
دی

هتل “خانه درختی”در تخته سنگهای بالای پارک

هتل “خانه درختی”در تخته سنگهای بالای پارک شرکت Network of Architecture هتل “خانه درختی”در تخته سنگهای بالای پارک را در جنوب تیرول قرار داده است. شبکه معماری استودیوی ایتالیایی...

ادامه مطلب