۰۳
مرداد

ساختمانی ۵۳ طبقه در بیرمنگام انگلیس

توسعه بلند مرتبه صفر با استفاده از خالص و صفر در جهان Associated Architects برای توسعه ساختمانی ۵۳ طبقه در بیرمنگام انگلیس طرح ریزی  کرد. Associated Architects از برنامه...

ادامه مطلب