۱۹
آذر

موزه علمی سنگریزه ای برای شنژن

موزه علمی سنگریزه ای برای شنژن معماران Zaha Hadid از موزه علمی سنگریزه ای برای شنژن رونمایی کردند. این موزه که در اواخر سال ۲۰۲۳ تکمیل خواهد شد ،...

ادامه مطلب