۰۱
مهر

آسمان خراش سنگاپور استودیوی هدرویک

آسمان خراش سنگاپور استودیوی هدرویک آسمان خراش سنگاپور استودیوی هدرویک ،دارای بالکنهای مملو از گیاهان است. استودیوی هدرویک از یک آسمان خراش مسکونی ۲۰ طبقه در سنگاپور رونمایی کرده...

ادامه مطلب