مسافت اجتماعی
۱۲
خرداد

فاصله درهتل ها پس از کرونا

فاصله درهتل ها پس از کرونا استودیوی معماری انگلستان The Manser Practice بیان کرده است که چگونه از هتل ها می توان در هنگام بازگشایی با مسافت اجتماعی استفاده...

ادامه مطلب