۰۸
دی

غرفه گیاه شناسی به عنوان “پازل سه بعدی”

غرفه گیاه شناسی به عنوان “پازل سه بعدی” Kengo Kuma غرفه گیاه شناسی به عنوان “پازل سه بعدی” را طراحی می کند. معمار ژاپنی Kengo Kuma و هنرمند استرالیایی...

ادامه مطلب