صفحه نمایش Isolation را برای فاصله اجتماعی در هواپیماها
۲۱
خرداد

مسافت اجتماعی هواپیماها پس از کرونا

مسافت اجتماعی هواپیماها پس از کرونا Factorydesign صفحه نمایش Isolation را برای فاصله اجتماعی در هواپیماها پیشنهاد می کند. Factorydesign مشاوره حمل و نقل پیش بینی کرده است که...

ادامه مطلب