بیمارستان
۱۸
اردیبهشت

راهنمای طراحی برای مقاوم‌سازی ساختمان‌ها به منظور ایجاد بیمارستان‌های موقت

  با توجه به بیماری همه‌گیر COVID-19 تعداد بیمارستان‌های ایالات متحده رو به افزایش است . جهت مقاوم‌سازی ساختمان‌ها برای ایجاد بیمارستان‌های موقت مؤسسه معماران آمریکا،برای مقاوم‌سازی ساختمان‌ها به...

ادامه مطلب