باغ گیاه شناسی Taiyuanبا گلخانه های غول پیکر
۲۴
خرداد

باغ گیاه شناسی Taiyuanبا گلخانه های غول پیکر

باغ گیاه شناسی Taiyuanبا گلخانه های غول پیکر Delugan Meissl باغ گیاه شناسی Taiyuanبا گلخانه های غول پیکر گنبدی را تکمیل می کند. شرکت اتریشی Delugan Meissl Associated Architects...

ادامه مطلب