۲۱
بهمن

نمای لعاب دار و گوشه ای، تقلید از یخچال طبیعی

نمای لعاب دار و گوشه ای، تقلید از یخچال طبیعی پرکینز و ویل دفتر آلاسکا را که دچار زلزله شده است ، دوباره طراحی می کند. شرکت معماری Perkins...

ادامه مطلب