۱۳
اسفند

هتل حلقه ای شکل چوبی در عربستان سعودی

هتل حلقه ای شکل چوبی در عربستان سعودی Foster + Partners یک هتل حلقه ای شکل چوبی در عربستان سعودی طراحی می کند. پروژه دریای سرخ تصاویری از هتلی...

ادامه مطلب