۱۸
شهریور

فروشگاه گل سرسبد تیفانی و شرکت نیویورک

فروشگاه گل سرسبد تیفانی و شرکت نیویورک OMA حجم شیشه را در بالای فروشگاه گل سرسبد تیفانی و شرکت نیویورک طراحی می کند. OMA نیویورک از طرح خود برای...

ادامه مطلب