۱۷
آذر

فلز موجدار سیاه ،دیوارهای موج دار

فلز موجدار سیاه ،دیوارهای موج دار alvaro Siza موزه هنر چین را با فلز راه راه سیاه پوشانده است. فلز موجدار سیاه دیوارهای موج دار و بدون پنجره موزه...

ادامه مطلب