۱۱
خرداد

طراحی کارخانه تولید فلزات باتری

طراحی کارخانه تولید فلزات باتری طراحی کارخانه تولید فلزات باتری ، کشتی ها و ربات های زیر آب برای شرکت معدن زیر دریا توسط Architect BIG . یک کارخانه...

ادامه مطلب