Zozaya Arquitectos
۲۷
اسفند

مجموعه ای از آپارتمان های منحنی در ساحل

مجموعه ای از آپارتمان های منحنی در ساحل خانه های ساحلی توسط Zozaya Arquitectos “سیالیت امواج را تقلید می کنند”. مورفولوژی شیب دار روستای Troncones مکزیکی در Punta Majahua...

ادامه مطلب