university
۲۰
آبان

طراحی یک مرکز دانشجویی مشابه روستا

طراحی یک مرکز دانشجویی مشابه روستا BIG از مرکز دانشجویی دهکده برای دانشگاه جان هاپکینز رونمایی کرد. شرکت معماری BIG برنده مسابقه ای برای طراحی یک مرکز دانشجویی مشابه...

ادامه مطلب