۲۵
مهر

فضاهای داخلی و خارجی آزمایشگاه مزرعه Sanya

فضاهای داخلی و خارجی آزمایشگاه مزرعه Sanya شبکه چوبی , فضاهای داخلی و خارجی آزمایشگاه مزرعه Sanya توسط معماران CLOU را در بر می گیرد. استودیوی چینی CLOU Architects...

ادامه مطلب