21
فروردین

خانه ای بتونی در بالای نخلستان درخت چوب پنبه

خانه ای بتونی در بالای نخلستان درخت چوب پنبه Trama Arquitetos خانه ای بتونی در بالای نخلستان درخت چوب پنبه در براگا ایجاد می کند. استودیوی معماری پرتغالی Trama...

ادامه مطلب