بام شینگل
17
تیر

سقف شینگل،بخش مهمی در پشت‌بام ها

سقف شینگل،بخش مهمی در پشت‌بام ها سقف شینگل،بخش مهمی در پشت‌بام ها می‌باشد تا اواسط قرن نوزدهم، شینگل‌های چوب و تخته سنگ یا کاشی‌های سفالی معمولاً برای پشت‌بام در...

ادامه مطلب