29
مهر

یک مسیر پیاده روی موج دار روی ساختمان

یک مسیر پیاده روی موج دار روی ساختمان شرکت پاورهاوس یک مسیر پیاده روی موج دار روی ساختمان قرار داده است. استودیوی معماری پاورهاوس یک ساختمان پذیرایی ایجاد کرده...

ادامه مطلب