حله عاری از اتومبیل غول پیکر شهر در شنژن
24
خرداد

محله عاری از اتومبیل غول پیکر شهر

محله عاری از اتومبیل غول پیکر شهر محله عاری از اتومبیل غول پیکر شهر در شنژن دو میلیون متر مربع را در بر می گیرد. معمار NBBJ از برنامه...

ادامه مطلب