برج
08
مرداد

آسمان خراش افقی در شهر رافلز

آسمان خراش افقی در شهر رافلز معماران Safdie “آسمان خراش افقی”  در شهر رافلز را در چونگ کینگ فاش کردند. آسمان خراش کریستال که چهار آسمان خراش ۲۵۰ متری...

ادامه مطلب