۰۱
آبان

ترکیب اکالیپتوس و بتن در خانه کیتو

ترکیب اکالیپتوس و بتن در خانه کیتو Bernardo Bustamante Arquitectos ترکیب اکالیپتوس و بتن در خانه کیتو را طراحی کرده است. بتن تخته‌ای منقوش با تخته‌های اکالیپتوس، نمای بیرونی...

ادامه مطلب