۱۱
خرداد

اجرای ساختمانهایی بدون لمس

 Paul Flowers : اجرای اجرای ساختمانهایی بدون لمس هر چیزی کاملاً امکان پذیر است . به گفته Paul Flowers مدیر ارشد طراحی برند فناوری آب  LIXIL  طبق گفته های...

ادامه مطلب