۱۶
فروردین

خانه ای لایه لایه در یک دیوار سرامیکی

خانه ای لایه لایه در یک دیوار سرامیکی  معماران Vo Trong Nghia خانه Bat Trang را در نمای آجر سرامیکی سوراخ دار پیچیده اند. معماران Vo Trong Nghia خانه...

ادامه مطلب