۲۲
آبان

بازسازی غرفه نمایشگاه جهانی در سیاتل

بازسازی غرفه نمایشگاه جهانی در سیاتل بازسازی غرفه نمایشگاه جهانی در سیاتل توسظ Populous برای ایجاد Climate Pledge Arena. فتوولتائیک و یک سیستم جمع آوری آب باران در یک...

ادامه مطلب