پل
۱۹
مهر

پلی که دانشگاه را به تفرجگاه متصل می کند

پلی که دانشگاه را به تفرجگاه متصل می کند معماران شوارتز بسنوسوف یک پل ورودی برای دانشگاه اسرائیل ایجاد می کنند. استودیوی اسرائیلی شوارتز Besnosoff Architects دروازه ورودی Technion...

ادامه مطلب