ترموا
۰۷
مرداد

مفهومی برای طراحی یک تراموا مستقل دو طبقه

مفهومی برای طراحی یک تراموا مستقل دو طبقه استودیوی طراحی پونتی مفهوم تراموا بدون راننده را برای پس از Covid در هنگ کنگ ایجاد می کند. برای ترغیب ساکنان...

ادامه مطلب