کی از سریعترین محصولات
۱۵
تیر

ماسک صورت یکی از سریعترین محصولات آدیداس

ماسک صورت یکی از سریعترین محصولات آدیداس به گفته طراحان آن ، آدیداس در پاسخ به بیماری کروناویروس در کمتر از یک ماه ، محصول جدید خود را توسعه...

ادامه مطلب