۲۹
فروردین

دفتر سنت پترزبورگ،با دهلیز زیگزاگ

دفتر سنت پترزبورگ،با دهلیز زیگزاگ UNStudio دفتر سنت پترزبورگ،با دهلیز زیگزاگ را دو نیم کرده است. شرکت معماری هلندی UNStudio طراحی خود را برای دفتری در سن پترزبورگ روسیه...

ادامه مطلب